Josep Pla

La creació literària, com totes les coses d’aquest món, està molt afectada per la vitalitat de qui la porta a cap. És el mateix procés de la germinació vegetal en relació amb la terra. Les terres més aptes són les que tenen més adobs, més fems i alhora les més grasses i ben regades. Els pagesos diuen: “A aquest camp, li falten fems. És un camp massa mineral, que no engreixa res”. D’alguns escriptors –pobre de mi– es podria dir el mateix. Els falten fems, l’esterilitat mineral és excessiva.

Anuncis